Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami w naszym

 obiekcie.

1.    Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.

2.    Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3.    W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.

4.    Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

5.    Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6.    Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.

7.    Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

8.    Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

9.    Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

10.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

11.  Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest niestrzeżony.

12. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym obiekcie.